Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2023. november 30. 16 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.


M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2023. november 30. napján, csütörtökön 16.00 órára

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2023.(X.02.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés a Berekfürdői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés a viziállások fennmaradási engedélyének meghosszabbítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Beszámoló a 2023. évi adóbevételek alakulásáról, az adóellenőrzések hatékonyságáról.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

11. Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

12. Előterjesztés pályázati kiírásra a civil szervezetek 2024. évi támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Beszámoló a Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Üzem 2023. évi III. negyedévi munkájáról.

Előterjesztő: Dr. Hegyi Ferenc üzemvezető, Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2024. évi bérletárainak megállapítására.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

15. Előterjesztés „Berekfürdő Község közvilágítás korszerűsítése” tárgyban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálására

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított szociális étkeztetés és gondozás költségeinek finanszírozására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés téli szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a víziközmű vonatkozásában vagyonértékelés elkészíttetésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Tájékoztatás víziközmű integrációval kapcsolatosan.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés a CETIN Hungary Zrt. hálózatkorszerűsítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés a Berekfürdő, Veres P. u. 34. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés az évvégi jutalmak megállapítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2023. november 22.

                                   

 

 

                                                                                                            Molnár János

                                                                                                           polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 19. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 20. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel