Orvosi Rendelő és szolgálati lakás átalakítása és felújítása Berekfürdőn

 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése berekfürdőn                                                                     

 

Kedvezményezett neve: berekfürdő községi Önkormányzat

A projekt címe: Orvosi rendelő és szolgálati lakás átalakítása és felújítása Berekfürdőn

Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-JN12016-00025

A szerződött támogatás összege: 25 076 228 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.01.29.

 

A beruházás célja az egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése, az orvosi rendelő helyiségeinek átalakításával, felújításával és akadálymentesítésével, valamint a hozzákapcsolódó szolgálati lakás energetikai korszerűsítésével. A projekt megvalósítása révén lehetővé válik a meglévő egészségügyi ellátások infrastruktúrájának minőségi fejlesztése, lehetőség nyílik a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, ezáltal nőhet a lakosság egészségben eltöltött éveinek száma, megtörténhet a betegségek megelőzése, azok korai felismerése.

 

A projekt során megvalósuló fejlesztések:

Jelen projekt keretében történő átalakítás az egész orvosi rendelő alapterületét érinti:

  • A rendelő feletti lapos tető megszűnik, helyette magas tető kerül tervezésre
  • A beruházás keretein belül megvalósul a meglévő nyílászárók cseréje korszerű nyílászárókra
  • Az épület külső homlokzat, padozat és födém szigetelése épületenergetikai jogszabályokban előírtaknak megfelelően.
  • Vasbeton előlépcső, valamint rámpa és egy akadálymentes illemhely kerül kialakításra, továbbá az épület közhasználatú helyiségeinek akadálymentes megközelítésének biztosítása is megvalósításra kerül.
  • Két rendelő kerül kialakításra, a háziorvosi rendelőből nyílik az adminisztrációs helyiség.
  • Személyzet számára külön öltöző-pihenő helyiség kerül kialakításra.
  • Takarítószer veszélyes hulladéktároló helyiség, sterilizációs helyiség és egy kazánhelyiség kap helyet az épületen belül.
  • Az épület belső részének felújítása magába foglalja a burkolatok cseréjét, valamint a festési munkálatok elvégzése is megtörténik.
  • Külső, utcai megközelítéssel egy fedett kerékpár tároló kerül kialakításra az épület és a kerítés közzé.

A fejlesztés során az alap ellátás –gyermek- felnőtt háziorvosi szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat – épített infrastruktúra fejlesztése történik meg. Az ellátások egy modern, minden követelménynek megfelelő épületbe történő integrálásával olyan rendelő jön létre, ahol az ellátás minimumfeltételei mellett emelt szintű szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a betegek.


Vissza

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel