Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2023. október 31. 15 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.


M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2023. október 31. napján, kedden 15.00 órára

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Tájékoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működéséről.

Előadó: Kósáné Bene Hajnalka Kistérségi Csoportvezető

5. Előterjesztés a Berekfürdői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. nevelési év munkatervének jóváhagyására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

6. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2023. III. negyedévi munkájáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

7. Beszámoló a Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Üzem 2023. évi III. negyedévi munkájáról.

Előterjesztő: Dr. Hegyi Ferenc üzemvezető, Molnár János polgármester

8. Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2023. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

9. Előterjesztés Berekfürdő község szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés Egységes vízkorlátozási terv jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés folyószámla hitelkeret megigénylésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00054 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyes tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése, valamint kiviteli tervek elkészítése tárgyban beérkezett árajánlatok elbírálásának jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódóan az FGSZ Zrt. tulajdonában/üzemeltetésében lévő bányaüzemi hírközlő kábel kiváltására beérkezett árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2023. október 26.

                                              

 

 

                                                                                                                                          Molnár János

                                                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel