Pályázati kiírás a Berekfürdő, Veres Péter u. 34. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, költségelvű bérlakás bérbevételére


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a Berekfürdő, Veres Péter u. 34. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, költségelvű bérlakás bérbevételére

 

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Berekfürdő, Veres Péter u. 34. sz. alatti költségelvű bérlakást, az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2023.(X.02.) önkormányzati rendelet alapján meghirdeti bérbevételre.

 

A lakás bérleti díja 2023. évben: 46.752 Ft/hó.

 

Helyiségei: szoba: 20,06 m2, étkező/előtér: 10,95 m2, konyha: 7,96 m2, kamra: 2,0  m2, fürdőszoba: 3,6 m2, előtér: 1,8 m2, WC: 1,28 m2, lépcső: 4,2 m2, tetőtéri szoba 1: 7,58 m2, tetőtéri szoba 2: 9,25 m2, előtér/dolgozó: 10,7 m2, tetőtéri szoba 3: 16,35 m2, fürdőszoba: 3,1 m2, összesen: 98,83 m2.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. a megpályázott bérlemény címét,
  2. a pályázó és vele együtt költözni kívánó családtagok nevét, születési idejét, foglalkozását, jövedelmét, életkörülményeinek bemutatását,
  3. nyilatkozatot, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket elfogadják,
  4. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy lakásszerzéshez pénzbeli vagy természetbeni támogatást az önkormányzattól kapott-e,
  5. a pályázó és vele együtt költözni kívánó családtagok munkahelyére és vagyonára vonatkozó nyilatkozatot,
  6. a pályázó és vele együtt költözni kívánó családtagoknak a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó nettó jövedelméről szóló igazolást,
  7. a pályázó levelezési címét,
  8. nyilatkozatot, mely szerint a bérlő megbízza a bérbeadót a lakbér havonta felmerülő költségének inkasszálására.

 

A pályázatokat postai úton, vagy személyesen Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve (5309 Berekfürdő, Berek tér 15.) 2023. november 17. napján 12 óráig lehet benyújtani.

 

Az elbírálás a benyújtást követő képviselő-testületi ülésen történik. A Képviselő-testület a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

 

A lakást az önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni.

 

 

 

                                                                                                          Molnár János

                                                                                                          polgármester

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel