Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2023. szeptember 27. szerda, 16. óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.


M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2023. szeptember 27. napján, szerdán 16.00 órára

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1, Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a köztisztaságról szóló köztisztaságról szóló 17/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2006.(VIII.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról szóló 9/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Tájékoztató a Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola 2022/2023. tanévéről.

Előadó: Székely László igazgató

8. Előterjesztés festmények felajánlásának jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 12/2017.(XI.06.) önkormányzati rendelet előírása alóli felmentésre.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a VP6-7.2.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódóan az FGSZ Zrt. tulajdonában/üzemeltetésében lévő földgázszállító vezeték diagnosztikai vizsgálatára beérkezett árajánlatok elbírálásának jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a VP6-7.2.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódóan az FGSZ Zrt. tulajdonában/üzemeltetésében lévő bányaüzemi hírközlő kábel kiváltására vonatkozó ajánlatkérésre.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés az MFP-ÖTIF/2022 azonosító számon nyilvántartott „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásának jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés telekvásárlási kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2023. szeptember 21.

                                   

 

 

                                                                                                            Molnár János

                                                                                                           polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel