Pályázati felhívás a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére

A pályázat benyújtási határideje: 2021. március 12.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított döntéshozatali jogkörömben eljárva – a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének véleményét kikérve – pályázatot hirdetek a fürdő, valamint a kemping működtetését ellátó Berek-Víz Szolgáltató, Üzemeltető és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére, 5 év határozott időtartamra.

 

A pályázatot meghirdető szerv neve:                 Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

-          büntetlen előélet

-          felsőfokú iskolai végzettség

 

Előnyt jelent:

-          Felsőfokú idegenforgalmi-marketing képesítés, vagy

-          felsőfokú műszaki-vízügyi, vagy

-          felsőfokú pénzügyi-gazdasági,

-          minimum 5 év cégvezetői gyakorlat,

-          fürdőüzemeltetésben, vendéglátásban szerzett gyakorlati tapasztalat,

-          nyelvismeret.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. március 12.

 

A pályázat elbírálási határideje: 2021. március 26.

 

Az állás elfoglalásának ideje megegyezés szerint, legkorábban: 2021. április 01.

 

Bérezés: megegyezés szerint, kérjük a bérigényt megjelölni.

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek: 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat, részletes, fényképes szakmai önéletrajz, helyzetelemzésre, fürdőüzemeltetésre alapuló vezetői program, a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

Nyilatkozatot, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy az ügyvezető igazgatói feladatok ellátásának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megjelölt akadálya nincs.

 

A pályázatokat zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban „ügyvezető igazgatói pályázat” megjelöléssel kell megküldeni Molnár János polgármester részére, 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

 

Információ: Molnár János polgármester 59/519-002. 06 30/ 529-2112.

 

A pályázati felhívást Berekfürdő Községi Önkormányzat honlapján, teljes terjedelemben, rövidített tartalommal a megyei napilapban, és a szuperinfóban és egy országos szakmai oldalon kell megjelentetni.

 

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

 

                                                                                               Molnár János

                                                                                               polgármester

 

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel