Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2020. január 21. 16.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2020. január hó 21. napján, kedden 16.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés Berekfürdő Településrendezési Tervének részét képező Berekfürdő Község Településszerkezeti Tervének módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés Berekfürdő Község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 19/2009.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés a Berekfürdő község közigazgatási területén viziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 15/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda nyári zárva tartására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

9. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

10. Előterjesztés a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a 2020. évi kistérségi startmunka mintaprogram támogatására benyújtott kérelem jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Beszámoló a közösségi busz 2019. évi igénybevételéről. Előterjesztés a közösségi busz bérlési díjainak felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételére, és a 2020. évi szabadságának megállapítására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

14. Előterjesztés a polgármester 2020. évi cafetéria juttatásának megállapítására.

Előterjesztő: Hosszu András alpolgármester

15. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat épülete előtti bejárat kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés stég eladásához elővásárlási jogról lemondás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés a Hőenergia szolgáltatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés az Orgona vendégház és étterem értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés háziorvosi helyettesítési díj emelése iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés a Berekfürdő, Tatárülés u. 27. sz. alatti szociális bérlakás meghirdetésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés a telek értékesítéséről szóló 335/2019.(XII.10.) és a 336/2019.(XII.10.) önkormányzati határozat módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Előterjesztés területvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

24. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2020. január 15.

                                                                      

 

                                                                                                            Molnár János

                                                                                                            polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 4. napiredi ponthoz
Előterjesztés az 5. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 6. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 7. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 8. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 9. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 10. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 11. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 12. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 13. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 14. napiredi ponthoz
Előterjesztés a 15. napiredi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel