Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányza Képviselő-testületének ülésére

2020. február 13. 14 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2020. február hó 13. napján 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 26/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a 2020. évi rendezvénynaptár elfogadására.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

7. Előterjesztés a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2020. évi támogatási igényének elfogadására.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

8. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

9. Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának felhasználásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés a civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről szóló 321/2019.(XII.10.) önkormányzati határozat módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a Berekfürdő, Tatárülés u. 27. sz. alatti szociális bérlakás bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2020. február 7.

                                                                      

 

                                                                                                            Molnár János

                                                                                                            polgármester

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel