Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. szeptember 30. 14 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

2019. szeptember hó 30. napján, hétfőn 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda házirendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

6. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda munkatervének jóváhagyására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

7. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

8. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. bérleti díjának módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Előterjesztés a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat benyújtásának támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés a Magyar Falu Program „Nemzetei és helyi identitástudat erősítése- közösségi színtér üveggyár felújítása” című projekt kivitelezői feladataira beérkezett árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a Veress Zoltán Általános Iskola előtti szakaszon figyelemfelhívó tábla kihelyezésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés az őszi-téli szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés stég eladásához elővásárlási jogról való lemondás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés az Orgona vendégház és étterem értékesítésére kiírt pályázat elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés az Üveggyárban található tárgyak kiállítására, az Üveggyár kitakarítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés ingatlan vásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem vezetői állásának meghirdetésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2019. szeptember 25.

                                                                                                                                                                                                             Molnár János

                                                                                                                                                                                                                polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel