Berekfürdő turisztikai főterének színvonalemelést célzó komplex fejlesztése


 
 

Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó

komplex fejlesztése

 

című projekt általános leírása

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00011

 

A projekt kezdése: 2017. október 01.

 

A projekt befejezése: 2021. szeptember 30.

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja a Bereki Vigasság rendezvénysorozat infrastrukturális hátterének fejlesztése, mely biztosítja a továbbiakban megvalósítható rendezvények körének bővítését is. A beavatkozás térségi jelentőségű, a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelent, ezáltal jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoz magában.

 

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A projekt által a meglévő főattrakció közvetlen kapcsolatában egy színvonalas többfunkciós tér valósult meg:

  • A turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszín, rendezvénytér kialakítása, infrastrukturális fejlesztése
  • A kiszolgáló és rávezető gyalogutak kialakítása, a parkolás helyzetének javítása
  • A fő attrakció, a fürdő bejárata előtti tér korszerű megjelenése

A rendezvényhelyszínhez kapcsolódóan évente több mint 6 turisztikai rendezvény kerül megszervezésre. A fő attrakció a fürdő közvetlen környezetének a fejlesztése, ami közterületen valósult meg, és nem kizárólag az attrakció látogatói számára, hanem bárki számára elérhető.

A projektgazda a Berekfürdő Köszégi Önkormányzat, a pályázati felhívásban előírt környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és egyéb elvárásokat betartja. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti és gazdaságfejlesztési hatással bír.A fejlesztés tárgya valós turisztikai vonzerővel rendelkezik. A turisták fogadásához a turisztikai alapinfrastruktúra, a megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshely rendelkezésre áll. A projekt helyszínének megközelíthetősége – tömegközlekedéssel és kerékpárral is - biztosított. Eddig hiányzó turisztikai kínálati elem valósult meg, ami az infrastrukturális hiányosságot csökkenti.

Az építészeti-műszaki megoldások alapján biztosított a funkciónak megfelelő használat.

A projekt, több egymással szinergiában lévő tevékenységet is tartalmaz, több együttműködő is bevonásra kerül, kapcsolódik korábbi EU-s programból támogatott-, és más turisztikai fejlesztésekhez.

A projekt több elemű termékcsomagot hozott létre, a térség turisztikai arculatát erősíti, az attrakciók látogatottságát növeli, így elősegíti a fenntarthatóságot. A létrejövő vonzerő törekszik az önfenntartásra, amelyet jövedelemtermelő és vállalkozási típusú tevékenységek is elősegítenek. A létrejövő kapacitások hosszú távú finanszírozása biztosított. A projektgazda figyelembe vette a környezet teherbíró képességét. Korszerű, fenntartható kialakítás és technológiák kerültek alkalmazásra. A fejlesztés minimálisan változtatta meg a tájképi adottságokat.

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel