Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2023. augusztus 30. szerda, 16.00 óra


M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2023. augusztus 30. napján, szerdán 16.00 órára

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Beszámoló a Berekfürdői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évéről.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

7. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2023. év II. negyedévi munkájáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

8. Előterjesztés a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

9. Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2023. év II. negyedévi és 7. havi munkájáról.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

10. Beszámoló a Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Üzem 2023. év II. negyedévi munkájáról.

Előterjesztő: dr. Hegyi Ferenc ügyvezető igazgató, Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a Berekfürdői Napsugár Nyugdíjas Klub Egyesület címerhasználat engedélyezése iránti kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a Karcagi kistérség fejlesztése című TOP-5.3.1.-16-JN1-2017-00006 kódszámú projekt megvalósításával kapcsolatos határozat módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21.JN1-2022-00017 azonosító számon nyilvántartott „Élhető Berekfürdő” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó éghajlat változási rezilienciavizsgálat elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés az MFP-ÖTIF/2022 azonosító számon nyilvántartott „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó parkoló építés kivitelezői árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester 

15. Előterjesztés az Orvosi szolgálati lakás felújításához kapcsolódó kivitelezői árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a Berekfürdő, Tatárülés u. 27. sz. alatti szociális bérlakás bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2023. augusztus 23.

                                   

 

 

                                                                                                            Molnár János

                                                                                                           polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel