Pályázati kiírás a Berekfürdő, Tatárülés u. 27. sz. alatti szociális bérlakás bérbevételére

A pályázat benyújtási határideje: 2023. augusztus 28. 12 óra
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a Berekfürdő, Tatárülés u. 27. sz. alatti szociális bérlakás bérbevételére

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Berekfürdő, Tatárülés u. 27. sz. alatti szociális bérlakást, az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2006.(VIII.09.) önkormányzati rendelet alapján meghirdeti bérbevételre.

 

A lakás bérleti díja 2023. évben: 26.025 Ft/hó.

 

Helyiségei: nappali/konyha: 19,5 m2, előszoba: 8,86 m2, fürdőszoba: 8,86 m2, szoba: 12,6 m2, szoba: 12,6 m2, közlekedő: 5,59 m2, kamra: 2,9 m2, WC: 2,8 m2, összesen: 73,71 m2.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. a megpályázott bérlemény címét,
  2. a pályázó és vele együtt költözni kívánó családtagok nevét, születési idejét, foglalkozását, jövedelmét, életkörülményeinek bemutatását,
  3. nyilatkozatot, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket elfogadják,
  4. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy lakásszerzéshez pénzbeli vagy természetbeni támogatást az önkormányzattól kapott-e,
  5. a pályázó és vele együtt költözni kívánó családtagok munkahelyére és vagyonára vonatkozó nyilatkozatot,
  6. a pályázó és vele együtt költözni kívánó családtagoknak a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó nettó jövedelméről szóló igazolást,
  7. a pályázó levelezési címét,
  8. nyilatkozatot, mely szerint a bérlő megbízza a bérbeadót a lakbér havonta felmerülő költségének inkasszálására.

 

A szociális lakásokat csak szociálisan rászoruló személy, vagy család részére lehet bérbe adni.

 

A pályázatokat postai úton, vagy személyesen Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve (5309 Berekfürdő, Berek tér 15.) 2023. augusztus 28. napján 12 óráig kell benyújtani.

 

Az elbírálás a benyújtást követő képviselő-testületi ülésen történik. A Képviselő-testület a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

 

Berekfürdő, 2023. augusztus 11.                  

 

Molnár János

polgármester

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel