Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2022. november 25. péntek 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.


M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2022. november 25. napján, pénteken 15.00 órára

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 23/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a Berekfürdő község közigazgatási területén viziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 15/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztés a stégek fennmaradási engedélyének meghosszabbítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 26/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Beszámoló a 2022. évi adóbevételek alakulásáról, az adóellenőrzések hatékonyságáról. Előterjesztés a 2023. évi helyi adó mértékek meghatározására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

9. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2006.(VIII.09.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a 2022. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított szociális étkeztetés és gondozás többletköltségeinek finanszírozására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés festmények értékesítéséhez való hozzájárulásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. többletköltségeinek támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő a 2023. évi bérletárainak megállapítására.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

17. Előterjesztés Berekfürdő község településrendezési eszközeinek 2022. évi 1. módosításához tartozó módosítási cél elfogadásáról, a településrendezési eljárás megkezdéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

19. Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének meghatározására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés a téli szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés a 2023. évi Járási startmunka közfoglalkoztatási program támogatására irányuló kérelem benyújtására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Előterjesztés a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati kiírás elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

24. Előterjesztés állatbefogáshoz kábító puska (pisztoly) beszerzésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

25. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

26. Tájékoztatás a lakbértartozásokról. Előterjesztés a lakásbérleti szerződések meghosszabbítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

27. Előterjesztés rezsitámogatás megállapítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

28. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2022. november 17.                                                                                                                                                                                                    

 

Molnár János

                                                                                                           polgármester

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 19. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 20. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 21. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 22. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 23. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 24. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 25 napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel