Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Művelődési Ház Berekfürdő, Berek tér 15.


M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2022. október 25. napján, kedden 16.00 órára

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021.(V.10.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről szóló 10/2011.(V.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés rendeletek felülvizsgálatára a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásainak való megfelelés céljából.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Tájékoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről.

Előterjesztő: Kósáné Bene Hajnalka Kistérségi csoportvezető

8. Előterjesztés a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított szociális étkeztetés és gondozás többletköltségeinek finanszírozására.

Előterjesztő: Kósáné Bene Hajnalka Kistérségi csoportvezető, Molnár János polgármester

9. Tájékoztató a Veress Zoltán Általános Iskola 2021/2022. tanévéről.

Előterjesztő: Székely László igazgató

10. Előterjesztés a Berekfürdői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

11. Előterjesztés a Berekfürdői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési év munkatervének jóváhagyására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

12. Előterjesztés a Berekfürdői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde házirendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

13. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2022. év III. negyedévi munkájáról. Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

14. Beszámoló a Zöldség- Gyümölcs Feldolgozó Üzem 2022. III. negyedévi tevékenységéről.

Előterjesztő: Dr. Hegyi Ferenc üzemvezető, Molnár János polgármester

15. Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2022. év III. negyedévi pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

16. Előterjesztés folyószámla hitelkeret igénybevételére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés a stégek fennmaradási engedélyének meghosszabbítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1 „Élhető települések” című felhívásra benyújtott TOP_PLUSZ-1.2.1-21.JN1-2022-00017 azonosító számon nyilvántartott „Élhető Berekfürdő” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment, valamint a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2022. október 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Molnár János

                                                                                           polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel