Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2022. augusztus 31. szerda, 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2022. augusztus 31. napján, szerdán 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat


1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 23/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Beszámoló a Csicsergő Óvoda 2021/2022. évi nevelési évéről.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

6. Beszámoló a Zöldség- Gyümölcs Feldolgozó Üzem 2022. II. negyedévi tevékenységéről.

Előterjesztő: Dr. Hegyi Ferenc üzemvezető, Molnár János polgármester

7. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés a közbeszerzési értékhatár alatti értékű beszerzések szabályozásáról szóló 30/2018.(I.23.) önkormányzati határozat visszavonására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2022. II. negyedévi pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

11. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2022. augusztus 24.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                            Molnár János

                                                                                    polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel