Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2022. június 28. kedd, 16.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2022. június 28. napján, kedden 16.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátásokról helyi szabályozásáról szóló 7/2021.(V.10.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évi víziközmű szolgáltatási tevékenységéről.

Előterjesztő: TRV Zrt. képviselője

8. Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény könyvtárellátási szolgáltatásáról.

Előterjesztő: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény képviselője

9. Előterjesztés a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú a 3295343603 projekt azonosítószámú, 3340977276 iratazonosító számú pályázati konstrukció keretében a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Berekfürdőn” tárgyban, a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárás dokumentációjának jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú a 3295343603 projekt azonosítószámú, 3340977276 iratazonosító számú pályázati konstrukció keretében a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Berekfürdőn” tárgyban a bíráló bizottsági tagjainak megválasztására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. fürdő és kemping árainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

12. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. között megkötésre kerülő bérleti szerződés módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

13. Előterjesztés busz külföldi útra történő bérbevétele iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés üzlethelyiség bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2022. június 22.

                                                                                             

 

                                                                                                                                          Molnár János

                                                                                                                                          polgármester

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel