Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2021. november 29. hétfő 16 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.


M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2021. november 29. napján, hétfőn 16.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a 2022. évi Járási startmunka mintaprogramra épülő program támogatására a Mezőgazdasági programra épülő közfoglalkoztatás megvalósítására pályázat benyújtására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester 

5. Előterjesztés a 2022. évi Járási startmunka mintaprogramra épülő program támogatására a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás megvalósítására pályázat benyújtására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

7. Előterjesztés a Berekfürdő község közigazgatási területén viziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 15/20211.(VII.01.) önkormányzati rendelet alapján a viziállások fennmaradási engedélyének meghosszabbítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2022. évi jegy- és bérletárainak megtárgyalására.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

9. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

10. Beszámoló a 2021. évi adóbevételek alakulásáról, az adóellenőrzések hatékonyságáról.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

11. Beszámoló erdészeti tevékenység végzéséről és annak eredményéről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés ivóvíz biztosítása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések szabályozásáról szóló 30/2018.(I.23.) önkormányzati határozat visszavonásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a Berekfürdő, Tatárülés u. 23. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2021. november 24.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                               Molnár János

                                                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel