Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2021. augusztus 31. kedd 14.30 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2021. augusztus 31. napján, kedden 14.30 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Beszámoló a Csicsergő Óvoda 2020/2021. nevelési évéről.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

8. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

9. Előterjesztés a Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Hosszu András ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. közösségi busz külföldi útra történő bérbevétele iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a Berekfürdői Sportegyesület támogatás iránti kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés címerhasználat iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés „CseppetSem!” Programhoz való csatlakozásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a háziorvosi tevékenységre kötött szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Egyéb aktualitások.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

Berekfürdő, 2021. augusztus 25.

                                                                                             Molnár János

                                                                                             polgármester

 

                                                                                                                                        


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel