Tájékoztatás kötelező maszkviselésről a közterületeken


Tisztelt Lakosok!

 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021.(III.5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot oly módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 

Ez alól kivételt képez 

- a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

- az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell maszkot viselni.

 

Az ideiglenes védelmi intézkésedések betartását a Rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Aki a maszkviselési előírást megszegi, szabálysértést követ el. 

 

Kérünk mindenkit a joszabály szigorú betartására!

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel