Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése


Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó

komplex fejlesztése

 

című projekt általános leírása

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00011

 

 

A projekt kezdése: 2017. október 01.

 

A projekt várható befejezése: 2019. december 31.

 

A projekt célja a Bereki Vigasság rendezvénysorozat infrastrukturális hátterének fejlesztése, mely biztosítja a megvalósítható rendezvények körének bővítését. A beavatkozás térségi jelentőségű, a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelent, ezáltal jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoz magában.

 

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A projekt által a meglévő főattrakció közvetlen kapcsolatában egy színvonalas többfunkciós tér kerül valósul meg:

  • A turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszín, rendezvénytér kialakítása, infrastrukturális fejlesztése
  • A kiszolgáló és rávezető gyalogutak kialakítása, a parkolás helyzetének javítása
  • A fő attrakció, a fürdő bejárata előtti tér korszerű megjelenése

A rendezvényhelyszínhez kapcsolódóan évente több mint 6 turisztikai rendezvény kerül megszervezésre. Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése, ami közterületen valósul meg, és nem kizárólag az attrakció látogatói számára, hanem bárki számára elérhető lesz.

A projektgazda a Berekfürdő Köszégi Önkormányzat, a pályázati felhívásban előírt környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és egyéb elvárásokat betartja. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti.  Gazdaságfejlesztési hatással bír.A fejlesztés tárgya valós turisztikai vonzerővel rendelkezik. A turisták fogadásához turisztikai alapinfrastruktúra, megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshely rendelkezésre áll. A projekt helyszínének megközelíthetősége – tömegközlekedéssel és kerékpárral is - biztosított. Eddig hiányzó turisztikai kínálati elem valósul meg, ami az infrastrukturális hiányosságot csökkenti.

Az építészeti-műszaki megoldások alapján biztosított a funkciónak megfelelő használat.

A projekt, több egymással szinergiában lévő tevékenységet is tartalmaz, több együttműködő is bevonásra kerül, kapcsolódik korábbi EU-s programból támogatott-, és más turisztikai fejlesztésekhez.

Új kínálati elem jön létre, kézzelfogható, kipróbálható élményelemekkel. A projekt több elemű termékcsomagot hoz létre, a térség turisztikai arculatát erősíti, az attrakciók látogatottságát növeli, így elősegíti a fenntarthatóságot. A létrejövő vonzerő törekszik az önfenntartásra, amelyet jövedelemtermelő és vállalkozási típusú tevékenységek is elősegítenek. A létrejövő kapacitások hosszú távú finanszírozása biztosított. A projektgazda figyelembe veszi a környezet teherbíró képességét. Korszerű, fenntartható kialakítás és technológiák kerülnek alkalmazásra. A fejlesztés minimálisan változtatja meg a tájképi adottságokat.


Kapcsolódó dokumentumok:
Kiviteli terv

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel