Csicsergő Óvoda


 

 

Csicsergő Óvoda

 

Községünk Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Karcag és Kunmadaras szomszédságában fekvő település. Berekfürdő jellegzetességét melegvizű gyógyforrása, s az ennek következtében létesült fürdő adja meg, s egyben biztosítja számára, hogy híre van és országszerte is mindinkább ismertté válik. A lakosság száma mintegy 1000 fő. Intézményünk a település egyetlen óvodája az önkormányzat fenntartásában. 2013.01.01 óta önálló, előtte az általános iskolával összevont intézményként működött.

Jelenleg 33 kisgyermek nevelését végezzük kétcsoportos óvodánkban, akik a faluból, illetve a környező településekről /Karcag, Kunmadaras/ járnak hozzánk.

Részben osztott csoportszerkezettel dolgozunk. Csoportjaink Halacskanagy-középső csoport 17 fő, Bogyó és Babóca kis-középső csoport 16 főből állnak.

 

Az óvoda személyi feltételei:

Óvodánk dolgozóinak létszáma: 5 fő

Vezető óvodapedagógus: 1 fő

Óvodapedagógus: 2 fő

Dajka: 2 fő

 

Óvodánk rendelkezik a törvényi előírásoknak megfelelő személyi feltételekkel. Minden csoportban szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, közvetlen segítőik szakképzett dajkák.

 

Saját készítésű programunk a Bereki Csalogató, mely kiemelt feladatként kezeli a külső világ tevékeny  megismerését, komplex élmények biztosításával a gyermek és a természet közötti pozitív érzelmi kötődés kialakítását. Programunkat az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján fogalmaztuk meg, beépítve addigi gyakorlatunkat, értékeinket, hagyományainkat. Óvodai nevelésünket a helyi adottságoknak a gyermekek, szülők igényeinek figyelembe vételével alakítottuk ki. Nevelési program bevezetése óta jelentős változások történtek, de az akkor megfogalmazott célokat, feladatokat ma is vállaljuk, s egyre aktuálisabbnak érezzük. 

 

Fürdőtelepülés lévén a helyi adottságokat kihasználva, programunk fontos eleme a vízhez szoktatás. A nagycsoportosok számára az iskola testnevelője tart minden héten egy alkalommal foglalkozást. Arra törekszünk, hogy környezeti nevelésünk pedagógiai folyamata elindítson gyermekeinkben egy olyan szemléletet, amelyet majdan életvitelként is választanak.

 

Az élőlényekhez, környezetükhöz való pozitív viszony alapjainak lerakását már itt óvodás korban el kell kezdeni. A környezettudatos magatartás kialakítását nem múló divatként éljük meg, hanem mindennapi életünk része.

                                                                    

 

 Szendreiné Kürti Judit

                                                                           óvodavezető

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel