Tájékoztatás az 2020/2021. Nevelési év óvodai beiratkozásáról


 

Tájékoztatás az 2020/2021. Nevelési év óvodai beiratkozásáról

 

Kedves Szülők!

 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, évre történő óvodai, beiratkozásról szóló 7/2020.(III.25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

A Berekfürdő Községi Önkormányzat Csicsergő Óvodájára a kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása érvényes.

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Ez az eljárásrend azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét.

Óvodánkban lehetőség van azon gyermek felvételét is kérni, aki 2020. szeptember 1. és 2021. február 28. között tölti a harmadik életévét. Az ő felvételi kérelmüknek abban az esetben tudunk helyt adni, amennyiben az óvodában minden óvodaköteles körzetes kisgyermek felvételét követően marad még férőhely.

A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt, valamint a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.

 

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.

 

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.

 

Bármilyen kérdéssel forduljanak hozzám bizalommal, telefonon vagy e-mailben!

Elérhetőségek: Tel:59/319-116

                               30/8677496

                          e-mail: berekovi@gmail.com

 

                                                        

 

                                                                                                      Szendreiné Kürti Judit

                                                                                                            Óvodavezető

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel