Pályázati felhívás az Orgona vendégház és étterem értékesítésére

A pályázat benyújtási határideje: 2020. január 17.
Pályázati felhívás

az Orgona vendégház és étterem értékesítésére

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat a vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 23/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

1)       A pályázatot kiíró neve, székhelye:

                                               Berekfürdő Községi Önkormányzat

                                               5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

 

2)      A pályázat célja:               önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése           ingóságokkal együtt

 

3)      A pályázat jellege:            a pályázat nyilvános

 

4)      A pályázat tárgya:             az ingatlan nyilvántartásban 849 helyrajzi szám alatt felvett,

399 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, üzlet művelési ágú, természetben Berekfürdő, Búzavirág u. 1. szám alatt található Berekfürdő Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Orgona étterem és Vendégház értékesítése. Az ingatlan per-, teher és igénymentes. A lakás összközművesített. Fűtési mód: gázkonvektor.

                            

Az ingatlan kikiáltási ára: 42.000.000,- Ft, mely ÁFA mentes.

 

5)      Az ajánlatok benyújtásának helye:

Berekfürdő Községi Önkormányzat

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

 

6)      Az ajánlatok benyújtásának módja:

az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat az Orgona étterem és vendégház megvételére”.

 

7)      A pályázatok elbírálása:    A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága.

 

8)      Az ingatlan egy részére való ajánlattétel:

A kiíró nem teszi lehetővé, hogy az ingatlan egy részére tegyen ajánlatot, kizárólag az ingatlan egészére lehet pályázatot benyújtani.

 

9)      Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

-          a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

-           az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfizetésének határidejére, módjára,

-          az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;

-          az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

az ajánlattevő neve és lakóhelye, a vételár összegére vonatkozó megajánlás.

 

10)  Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje:

2020. január 17.

 

11)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

12)  A pályázati eljárásra vonatkozó további információ kérhető:

Berekfürdő Községi Önkormányzatnál

Molnár János polgármestertől (telefonszám: 06/ 30 529-2112), vagy Potornainé Szűcs Katalin aljegyzőtől (telefonszám: 59/519-002, 06/30 867-7501).

 

13)  Pályázati biztosíték:          a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

 

14)  Pályázatok elbírálása:       a benyújtott pályázatokat Berekfürdő Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el.

 

15)  Egyéb információ:                        Az ingatlan kérésre előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás a Berekfürdő Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, a www.berekfurdo.hu honlapon, illetve a megyei napilapban kerül meghirdetésre.

 

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel