Pályázati kiírás a berekfürdői vegyes háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátására

A pályázat benyújtási határideje: 2020. március 25.
 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a berekfürdői vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a berekfürdői vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására határozatlan idejű vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.

 

Ellátandó lakosságszám (kártya): 900 fő + üdülővendégek

Ellátandó települések száma: Egy teljes település, Berekfürdő.

Orvosi rendelő címe: 5309 Berekfürdő, Berek tér 1.

 

A betöltendő munkakör:

Berekfürdő község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása határozatlan idejű vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.

 

Pályázati feltételek:

-          az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,

-          büntetlen előélet,

-          orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követően, Képviselő-testületi ülésen történik.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Molnár János polgármester nyújt a 06/30/529-2112 telefonszámon, valamint Potornainé Szűcs Katalin aljegyző a 06/30/867-7501 telefonszámon.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          részletes szakmai és személyes önéletrajz,

-          fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

-          MOK tagság igazolása,

-          orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása,

-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni,

-          vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

-          pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-          pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,

-          pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban postai úton, vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani:

Berekfürdő Község Polgármestere

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését:

„Háziorvosi pályázat”

 

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

Jogviszony jellege: Megállapodás szerint

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Vegyes

Leírás/Megjegyzések: A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk:

-                     az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja;

-                     a település központi ügyeleti rendszerben működik, külön szerződés alapján;

-                     szolgálati lakás biztosítható;

-                     a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt, vagy kinevezi a pályázót közalkalmazottnak;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: az álláshely egészségügyi vállalkozás formában történő betöltése. Reumatológus szakvizsga megléte, vagy annak megszerzésének vállalása.

 

A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

 

Egyéb: A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

 

Berekfürdő jó infrastruktúrával rendelkező, turisztikailag közkedvelt, dinamikusan fejlődő, szép, élhető község.

 

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Berekfürdő Községi Önkormányzat

Település: Berekfürdő

Telefon: +36-59-519-002

E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

 

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel