Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. december 10. kedd 16.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

2019. december hó 10. napján, kedden 16.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2006.(VIII.09.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 1-11. havi munkájáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

10. Előterjesztés a New Techno Home Kft. ajánlatára.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének meghatározására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés pályázati kiírásra, civil szervezetek 2020. évi támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. belső ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése céljából készített intézkedési terv elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. Alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány Alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés az Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi ügyelet ellátását kiegészítő finanszírozásra, valamint az ellátási időszak meghosszabbítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés az Orgona vendégház és étterem értékesítésre történő újbóli meghirdetésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés a háziorvosi feladatok ellátásra pályázat kiírásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés stég értékesítéséhez elővásárlási jogról való lemondás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés a Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem vezetői állására beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

24. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2019. december 5.

                                                                      

 

                                                                                                           Molnár János

                                                                                                            polgármester

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 19. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel