Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. november 26. 16.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

2019. november hó 26. napján, kedden 16.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a 2020. évi adómértékek megállapítására. Beszámoló a 2019. évi adóbevételek alakulásáról, az adóellenőrzések hatékonyságáról.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

6. Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 25/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

7. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

8. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda Pedagógiai Programjának módosítására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

9. Előterjesztés a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő és a Kemping 2020. évi árainak megállapítására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

10. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatával a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött megállapodás megerősítésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a 2020. évi Járási startmunka mintaprogramra épülő program támogatására a Mezőgazdasági programra épülő közfoglalkoztatás megvalósítására pályázat benyújtásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a 2020. évi Járási startmunka mintaprogramra épülő program támogatására a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás megvalósítására pályázat benyújtásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés Bán Andrea, a Kézműves Örökség Egyesület elnökének támogatás iránti kérelme elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés a Berekfürdői Sportegyesület, valamint az „Erő és Ész Játéka Sport Szociális Szövetkezet helyiségbérlet iránti kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés stég eladásához elővásárlási jogról való lemondásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés a Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem vezetői állásának betöltésére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés önkormányzati lakás bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Előterjesztés Dr. Székely Ágnes csecsemő-gyermekgyógyász és fül-orr-gége szakorvos kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

24. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2019. november 21.

                                                                      

 

                                                                                                            Molnár János

                                                                                                            polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 19. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel