Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. augusztus 29. csütörtök 14.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

2019. augusztus hó 29. napján, csütörtökön 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2016.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. munkájáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

7. Előterjesztés a Berekfürdő, Fürdő u. 9. hrsz: 48. ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés a Település Rendezési Terv módosítási céljainak elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

10. Előterjesztés busz külföldi útra történő igénybevétele iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés stég eladáshoz elővásárlási jogról való lemondás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés az Orgona vendégház és étterem értékesítésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés címerhasználat iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

15. Előterjesztés Imre Lajos Gábor bérlő kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

16. Pályázati kiírás a berekfürdői vegyes háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés a háziorvosi helyettesítési tevékenységről szóló szerződés módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés „Berekfürdőért” kitüntetés adományozására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2019. augusztus 22.

 

                                                                                                                 Molnár János

                                                                                                                                         polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel