Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. június 19. szerda 14.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2019. június hó 19. napján, szerdán 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységről.

Előterjesztő: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője

5. Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény könyvtárellátási szolgáltatásáról.

Előterjesztő: Koszna Anita könyvtáros

6. Beszámoló a Csicsergő Óvoda 2018/2019. nevelési évéről.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

7. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

8. Előterjesztés gyógyhellyé nyilvánításra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Perge József ügyvezető igazgató

9. Előterjesztés a Berekfürdő Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati konstrukció keretében a bíráló bizottsági tagjainak megválasztásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés a Berekfürdő Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati konstrukció keretében a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt, hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárás dokumentációjának jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a Berekfürdő Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati konstrukció keretében az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőkről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Beszámoló a Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

13. Előterjesztés a beiskolázási támogatás megállapítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14, Előterjesztés logopédiai feladatok ellátására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Pályázati kiírás a berekfürdői vegyes háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 16. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2019. június 13.

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel