Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. május 29. 14.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2019. május hó 29. napján, szerdán 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről, a pénzmaradvány felosztásának jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Beszámoló Berekfürdő község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről.

Előterjesztő: Teleki Zoltán Rendőr alezredes, kapitányságvezető

7. Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Gyermekjóléti felelősök

8. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

9. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2018. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

10. Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatási programokról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés az I love Tisza-tó utazási témájú magazin megjelenésének támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a pedagógusok és 8. osztályos tanulók jutalmazására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés stég eladásához elővásárlási jogról való lemondásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés „Berekfürdőért” kitüntetés megállapítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2019. május 22.

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel